Inspraak bij het nieuwe BPR

Wie het nieuwe BPR niet wil, kan nu gebruik maken van het recht op inspraak.
Wie het nieuwe BPR niet wil, kan nu gebruik maken van het recht op inspraak.

BPR wijzigt

‘Ingevolge artikel 52, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet, kan eenieder, gedurende 30 dagen vanaf de dag waarop deze bekendmaking is geschied, zijn zienswijze met betrekking tot het onderhavige wijzigingsbesluit ter kennis brengen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, ter attentie van de Afdeling Lucht- en Scheepvaart, Postbus 20901, 2500 EX, Den Haag.’

Recht op inspraak BPR

Jaja, je hebt er recht op! Inspraak bij het vaststellen van regelementen waarmee je beroepsmatig te maken hebt. Dus ben je erop tegen dat een schip in het nieuwe Binnenvaartpolitiereglement (BPR) niet aan de vaart mag deelnemen als de stabiliteit in gevaar wordt gebracht (Art 1.07 lid 2). Of vind je het dragen van een zwemvest een overbodige zaak (Art 1.08)? Ben je tegen het gebruik van een elektronisch handboek voor de marifonie (Art 1.10 lid 5). Vind je dat hele AIS gebeuren maar niks (Art 4.07). Of moet je niks hebben van spudpalen (Art 7.03) en snel varende kleine vaartuigen (Art 8.06)? Klim dan in de pen en schrijf al je frustraties met onderbouwing van je af. Je hebt nu de kans!

Politie mag AIS uitzetten van BPR

Wat trouwens interessant is om te lezen is dat ook in Nederland de politie de AIS mag uitzetten als het politieopdrachten in gevaar brengt (Art 4.07 lid 2.b). En dat het ook verboden is om te kitesurfen met een plank of boot in het BPR gebied (Art 9.05 lid 2), tenzij anders aangegeven. In het huidige BPR staat nog met een plank. Dan zal er vast wel weer een grapjas zijn geweest die een opstaande rand op zijn plank heeft gemaakt en vond dat het daardoor een boot was, waardoor het BPR niet op zijn situatie van toepassing was. Dat beschrijft gelijk het probleem met regelgeving. Hoe meer regelgeving. Hoe meer uitzonderingen mensen kunnen bedenken.

Bijzondere bepalingen BPR

Overigens is hoofdstuk 9 van het BPR sowieso de moeite waard om eens door te nemen. Bijzondere bepalingen omschrijven namelijk vaak het normale gedrag en zijn doorgaans ontstaan, omdat mensen rechten meenden te ontlenen aan het feit dat dingen niet reglementair geregeld zijn.

Besluit wijziging van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement (BPR)

Snooker vs darten

Snooker vs darten, dit is snooker
Snooker vs darten, dit is snooker

Snooker of darten volgen

‘Vind jij het niet vervelend dat jouw man constant sporten als snooker en darten volgt?’ vraagt een kennis.
‘Ik zou niet weten waarom. Ze hebben beide tegengestelde voordelen.’
‘Snooker en darten?!’ klinkt ze ongelovig.
‘Dat darten is best grappig. Dat is alleen ‘s avonds. De sfeer in de zaal is top. Ik vind dat best gezellig om te zien, net alsof je er echt bij bent. En, het is volgens mij de enige sport ter wereld, waarbij je elke twee weken wereldkampioen bij een andere organisatie kunt worden.’

Darten, meerdere wereldkampioenen

Dat je bij darten elke twee weken wereldkampioen kunt worden, is haar natuurlijk niet opgevallen, omdat ze er uit principe niet naar kijkt en haar tijd liever besteedt aan het ruzie maken over een tv-programma. Dat laatste is overigens mijn veronderstelling.

Snooker of darten meekijken

‘Maar dat snooker dan, vind je dat niet saai als dat de hele dag opstaat?’
‘Nee, ik vind het lekker rustig en ik kan er goed bij lezen. Bij darten schrik ik telkens op uit mijn boek als er iemand hysterisch !!!ONEHUNDREDANDEIGHTY!!! begint te schreeuwen, waarna de zaal compleet uit zijn dak gaat.’

Pieter Schelte, het varende fotomodel

Pieter Schelte, het varende fotomodel in Rotterdam
Pieter Schelte, het varende fotomodel in Rotterdam

Pieter Schelte in Rotterdam

De Pieter Schelte, een zeegaande mega catamaran naar Nederlands-Zwitsers ontwerp deed op 8 januari Rotterdam aan en vrijwel iedereen in de maritieme wereld werd er bloedgeil van. Het schip ontpopte zich razendsnel tot een volleerd fotomodel dat handig de social media bestormde. Voor wie minder thuis is in de maritieme wereld of de afgelopen dagen al dan niet met griep onder een steen heeft gelegen… Het havenbedrijf Rotterdam maakte een begrijpelijk kort filmpje dat uitlegt waarom dit schip zo bijzonder is en dat Nederland daar best trots op mag zijn.

Gegevens Pieter Schelte

Pieter Schelte, Lengte: 382 m, Breedte: 124 m, IMO-nummer: 9593505, Ontwerp: Allseas

Filmpje Pieter Schelte

Inerte toekomst tankvaart Rotterdam?

Vapour staat op de dampretour
Vapour staat op de dampretour

Wijziging havenbeheersverordening Rotterdam

Een wijziging van de havenbeheersverordening van Rotterdam is maar een klein bericht in mijn postvak en de tekst na de link begint met een aantal oninteressante tekstuele- of begrips verbeteringen. Na enig scrolwerk kom ik bij de wijzigingen in artikel 8.1. Dat vertelt dat er maar liefst vijf alinea’s komen te vervallen en vervangen zijn door de volgende tekst. En dat is het moment dat het interessant wordt.

Dampretour verplicht bij alle gevaarlijke stoffen

Het blijkt te gaan over het gebruik van de dampretourleiding tijdens de overslag tussen twee tankschepen. Deze is vanaf 1 januari 2015 in Rotterdam verplicht voor alle gevaarlijke stoffen. Voorheen hield de haven het ADN, de IBC Code of bijlage III van hun verordening aan. Om het voor iedereen gemakkelijk te maken zijn er toch een paar uitzonderingen toegestaan, waar geen gebruik van een dampretourleiding is vereist.

Uitzonderingen dampretourverplichting

De eerste uitzondering waarbij de dampretour niet verplicht is, is als het technisch niet mogelijk is om een dampretour aan te sluiten. Het tankschip beschikt in zo’n geval over enkelvoudige dampretour die bovendien in gebruik is, terwijl het meerdere ladinghandelingen tegelijkertijd verricht.
De tweede uitzondering is als een zeetankschip is beschermd met inertgas, omdat de SOLAS dit vereist. Deze bescherming neemt af als zij via de dampretour van de binnenvaarttanker andere dampen in de tanks krijgt.

Binnenvaarttankers inert maken

Binnenvaarttankers onder inertgas brengen lost het laatste probleem op. Het grote probleem daarmee is dat daarvoor de infrastructuur ontbreekt, waardoor het hoge kosten en lange wachttijden met zich meebrengt. En dan komt zoals gewoonlijk het allerinteressantste van de wijziging… ‘Om de markt de kans te geven om in te spelen op deze verandering is daarom een uitzondering opgenomen, die gezien moet worden als een overgangsbepaling.
Jeetje, een overgangbepaling. In de toekomst zal de tankvaart in Rotterdam dus uitsluitend boord-boordoverslag kunnen doen, als beide schepen inert zijn. Wat zal de toekomst brengen? Investeren of uitwijken.

Bronnen:

Wijzigingen in havenbeheersverordening
Havenbeheersverordening versie januari 2015 (pdf)