Inerte toekomst tankvaart Rotterdam?

Vapour staat op de dampretour
Vapour staat op de dampretour

Wijziging havenbeheersverordening Rotterdam

Een wijziging van de havenbeheersverordening van Rotterdam is maar een klein bericht in mijn postvak en de tekst na de link begint met een aantal oninteressante tekstuele- of begrips verbeteringen. Na enig scrolwerk kom ik bij de wijzigingen in artikel 8.1. Dat vertelt dat er maar liefst vijf alinea’s komen te vervallen en vervangen zijn door de volgende tekst. En dat is het moment dat het interessant wordt.

Dampretour verplicht bij alle gevaarlijke stoffen

Het blijkt te gaan over het gebruik van de dampretourleiding tijdens de overslag tussen twee tankschepen. Deze is vanaf 1 januari 2015 in Rotterdam verplicht voor alle gevaarlijke stoffen. Voorheen hield de haven het ADN, de IBC Code of bijlage III van hun verordening aan. Om het voor iedereen gemakkelijk te maken zijn er toch een paar uitzonderingen toegestaan, waar geen gebruik van een dampretourleiding is vereist.

Uitzonderingen dampretourverplichting

De eerste uitzondering waarbij de dampretour niet verplicht is, is als het technisch niet mogelijk is om een dampretour aan te sluiten. Het tankschip beschikt in zo’n geval over enkelvoudige dampretour die bovendien in gebruik is, terwijl het meerdere ladinghandelingen tegelijkertijd verricht.
De tweede uitzondering is als een zeetankschip is beschermd met inertgas, omdat de SOLAS dit vereist. Deze bescherming neemt af als zij via de dampretour van de binnenvaarttanker andere dampen in de tanks krijgt.

Binnenvaarttankers inert maken

Binnenvaarttankers onder inertgas brengen lost het laatste probleem op. Het grote probleem daarmee is dat daarvoor de infrastructuur ontbreekt, waardoor het hoge kosten en lange wachttijden met zich meebrengt. En dan komt zoals gewoonlijk het allerinteressantste van de wijziging… ‘Om de markt de kans te geven om in te spelen op deze verandering is daarom een uitzondering opgenomen, die gezien moet worden als een overgangsbepaling.
Jeetje, een overgangbepaling. In de toekomst zal de tankvaart in Rotterdam dus uitsluitend boord-boordoverslag kunnen doen, als beide schepen inert zijn. Wat zal de toekomst brengen? Investeren of uitwijken.

Bronnen:

Wijzigingen in havenbeheersverordening
Havenbeheersverordening versie januari 2015 (pdf)