Vaarweginformatie via TEN-T

TEN-T gelden financieren vaarweginformatie
TEN-T gelden financieren vaarweginformatie

TEN-T Trans Europese Netwerken Transport

Onze overheid zet het geld voor de Trans Europese Netwerken Transport (TENT-T) in om een site te maken, waarop vaarweggebruikers kunnen aangeven welke informatie zij willen ontvangen over stremmingen die te danken zijn aan achterstallig onderhoud. Vanaf ‘die te danken zijn’ is mijn mening, maar dat terzijde.

Grensoverschrijdende Europese Netwerken

De TEN-T gelden zijn bestemd voor geplande grensoverschrijdende Europese transportwegen. Het doel van TEN-T is bestaande binnenlandse (vaar)wegen over de landsgrenzen te koppelen, zodat er een breed Europees transportnetwerk ontstaat.
TEN-T maakt deel uit van de Trans Europese Netwerken (TEN). Deze netwerken staan overigens behoorlijk hoog op de Europese agenda. En daarvan hoor je weer niks, omdat de stofzuigermaffia en komkommerpolitie het nieuws telkens weten te kapen.
TEN bestaat naast de TEN-T uit de Trans Europese Netwerken Energie (TEN-E) en de Digitale Agenda Europa (DAE).

Digitale agenda europa

De DAE heeft als doel burgers en bedrijven het meeste te laten halen uit digitale technologie. Dit klinkt niet alleen vaag. Het is verschrikkelijk vaag en wazig en soppig. Doelstellingen van deze club zijn begrijpelijke dingen als richtlijnen voor cybercriminaliteit, maar ook bijvoorbeeld het lanceren van grote samenwerkingsverbanden op het gebied van digitale vaardigheden en -banen.

DAE is 2.0-er

De DAE gedraagt zich al jaren als een echte 2.0-er, want de naamswisselingen (ICT PSP, TENe) volgen elkaar sneller dan dat de organisatie iets voor elkaar krijgt. Dat blijkt ook wel uit het feit dat de financiëring van de vaarweginformatie uit het geld voor de vaarwegen is gekomen. Europabreed voorzien in transportinformatie had een prima taak voor de DAE kunnen zijn. Het klinkt bijna als ‘Burgers en bedrijven het meeste te laten halen uit digitale technologie‘.

Logistiek Collect and Return garantie in de praktijk

Logistik van de Garantie Collect and Return in de praktijk
Logistiek van de Garantie Collect and Return in de praktijk

De logistiek van Collect and Return garantie in de praktijk
Dag 1: Klant belt met helpdesk over de kapotte laptop. Helpdesk vertelt dat er morgen iemand terugbelt om een afspraak te maken om een doos af te leveren.
Dag 2: Klant krijgt telefoontje over de af te leveren doos. Omdat de regio laag frequent is kan vanwege logistieke redenen de doos alleen op woensdagen worden bezorgd.

Eerstvolgende woensdag: Klant krijgt doos en instructies over hoe de laptop te verpakken, plus een buitenlands telefoonnummer. Als de klant klaar is met verpakken mag de klant het buitenlandse nummer bellen om een afspraak te maken om de laptop op te halen. Klant belt dezelfde dag met het buitenlandse nummer en krijgt te horen dat vanwege de laagfrequente regio in combinatie met de logistiek alleen op dinsdag kan worden worden opgehaald.

Eerstvolgende dinsdag: Laptop wordt opgehaald. Klant krijgt telefoontje als laptop klaar is.
Zeven werkdagen later: Klant krijgt telefoontje dat laptop afgeleverd kan worden, vanwege de laagfrequente regio (ja, alweer die logistiek) wordt alleen op donderdag afgeleverd.
Eerstvolgende donderdag, lees circa vier weken later: Klant krijgt laptop geleverd.
Moraal van dit verhaal. Ga van te voren na of de regio voor Collect and Return hoog – of laagfrequent is.