Aardedonker grensgebied

Aardedonker grensgebied tussen Nederland en Duitsland
Aardedonker grensgebied tussen Nederland en Duitsland

Nederland en Duitsland

Het is aardedonker als ik in het grensgebied van Nederland en Duitsland rijd. Evenwijdig aan de weg, aan houten palen hangende stroomdraden begeleiden mijn rit. De palen met hangende draden buigen van de weg af. Ik rijd rechtdoor. Nu verschijnen er bomen aan weerszijden van de weg. Het is een tijd geleden dat zij zijn gesnoeid, want de takken hangen over de weg en lijken de auto te willen grijpen. Of ontstaat dit beeld alleen, omdat mijn fantasie op de loop gaat? Ik zet de radio uit om het intense gevoel van nietigheid in deze enorme donkere omgeving te versterken.
Overweldigend.
Zo gaaf!
De reflectorpaaltjes langs de weg trekken mijn aandacht, omdat de laatste prikkel is weggevallen. Links twee witte rondjes, rechts een witte verticale streep. Ze schuiven in een monotoon ritme langs de auto, tot de linkerpaaltjes veranderen in een variant met een witte verticale streep en de rechter met een rode. Dan weet ik. Ik ben in Nederland.