Oplossing economische problemen mkb

Niet te filmen netto 2k in de bijstand
Niet te filmen netto 2k in de bijstand

Oplossing economische problemen mkb

De oplossing voor de economische problemen in het Nederlandse mkb is inmiddels ook gevonden. Onze barmhartige staat bleek al tijden in een oplossing te voorzien. Je moet als ondernemer gewoon scheiden als je een gezin hebt.

Alleenstaande ouder 2K in de bijstand

Na de scheiding komt de alleenstaande ouder met de kinderen in de bijstand. De andere ouder probeert op een ander adres het bedrijf boven water te houden. Dat er in het bedrijf weinig binnenkomt, maakt de situatie alleen maar beter voor de ontvangende alleenstaande partij op het andere adres.
Een alleenstaande ouder met kinderen krijgt namelijk 2000 euro netto. Daarvoor moet je als zelfstandige tegenwoordig een hoop uren maken.

Denken als een PvdA’er

Denken als de PvdA
Denken als de PvdA

Denken als de PvdA

Na afloop van de vergadering gaan we wat drinken.
‘Ik ben met een cursus begonnen, anders val ik in een gat als ik stop’, zegt een van mijn tafelgenoten.
‘Bij mij was het echt een vereiste dat de werkgever het betaalde’, zegt de tweede die ook gaat stoppen.
‘Bij mij ook’, beaamt eerste stoppende.
‘Dit is nu echt de PvdA. Ik val in een gat en mijn werkgever moet het opknappen’, merk ik op.
Daarom kunnen we gelukkig allemaal lachen.

Vaarweginformatie via TEN-T

TEN-T gelden financieren vaarweginformatie
TEN-T gelden financieren vaarweginformatie

TEN-T Trans Europese Netwerken Transport

Onze overheid zet het geld voor de Trans Europese Netwerken Transport (TENT-T) in om een site te maken, waarop vaarweggebruikers kunnen aangeven welke informatie zij willen ontvangen over stremmingen die te danken zijn aan achterstallig onderhoud. Vanaf ‘die te danken zijn’ is mijn mening, maar dat terzijde.

Grensoverschrijdende Europese Netwerken

De TEN-T gelden zijn bestemd voor geplande grensoverschrijdende Europese transportwegen. Het doel van TEN-T is bestaande binnenlandse (vaar)wegen over de landsgrenzen te koppelen, zodat er een breed Europees transportnetwerk ontstaat.
TEN-T maakt deel uit van de Trans Europese Netwerken (TEN). Deze netwerken staan overigens behoorlijk hoog op de Europese agenda. En daarvan hoor je weer niks, omdat de stofzuigermaffia en komkommerpolitie het nieuws telkens weten te kapen.
TEN bestaat naast de TEN-T uit de Trans Europese Netwerken Energie (TEN-E) en de Digitale Agenda Europa (DAE).

Digitale agenda europa

De DAE heeft als doel burgers en bedrijven het meeste te laten halen uit digitale technologie. Dit klinkt niet alleen vaag. Het is verschrikkelijk vaag en wazig en soppig. Doelstellingen van deze club zijn begrijpelijke dingen als richtlijnen voor cybercriminaliteit, maar ook bijvoorbeeld het lanceren van grote samenwerkingsverbanden op het gebied van digitale vaardigheden en -banen.

DAE is 2.0-er

De DAE gedraagt zich al jaren als een echte 2.0-er, want de naamswisselingen (ICT PSP, TENe) volgen elkaar sneller dan dat de organisatie iets voor elkaar krijgt. Dat blijkt ook wel uit het feit dat de financiëring van de vaarweginformatie uit het geld voor de vaarwegen is gekomen. Europabreed voorzien in transportinformatie had een prima taak voor de DAE kunnen zijn. Het klinkt bijna als ‘Burgers en bedrijven het meeste te laten halen uit digitale technologie‘.

Hongarije herkiest nationale revolutie

Hongarije heeft met overweldigende meerderheid (48%) de naar een nationale revolutie strevende Viktor Obán en zijn partij Fidesz herkozen. Obám holde de afgelopen jaren de persvrijheid uit, censureerde radio en televisie, nationaliseerde ongevraagd de pensioenen en stuurde rechters vervroegd met pensioen. Daarnaast behaalde de extreem rechtsepartij Jobbik meer dan 20% van de stemmen. In de EU kan alles, tenzij je een telefoonoplader bent.

Netflix en HBO beperken kijkers in EU

Netflix en HBO Go beperken kijkers in EU
Netflix en HBO Go beperken kijkers in EU

Netflix en HBO werken niet in EU

HBO hebben wij al een paar jaar, omdat we graag films, Game of Thrones en momenteel Black Sails kijken. Het bevalt ons erg goed om ongeacht het medium en de Nederlandse locatie, series en films te kunnen bekijken op het tijdstip dat het de kijker uitkomt. Dat er permanent mensen met een koptelefoon opzitten en egoïstisch naar een scherm loeren, stoort niemand in het bijzonder. Netflix kwam er onlangs als een vervroegd verjaardagscadeau bij. Het zijn beide fijne diensten, maar ze werken helaas alleen in Nederland en niet in de hele EU.

Series kijken op Netflix

Wat opvalt aan Netflix is dat wij er de series op kijken, die we destijds op de tv wilden zien of achteraf downloadden. Zo hadden wij bijvoorbeeld altijd wat te doen tijdens Revolution, de post-apocalyptische (tiener)serie. Battlestar Galactica volgde ik vrij redelijk op SyFy, maar eigenlijk zou ik het wel weer eens in mijn eigen tempo van voren af aan willen zien. En dan zijn er nog vele documentaires die het donker van de bioscoop nog nooit hebben gezien. Ik heb er inmiddels een aantal bekeken.

Verschil systeem Netflix en HBO GO

Qua systeem heb ik een voorkeur voor Netflix. Daar maak je gebruikersprofielen aan voor je gezinsleden en kun je afhankelijk van het abonnement twee of vier streams tegelijk bekijken. Bij HBO GO moet je de apparaten machtigen. En je hebt bij HBO GO te maken met een vertraging als je het ene apparaat uitschakelt en het volgende toevoegt als het maximaal aantal toegestane apparaten bezet is.

Streaming werkt niet in de EU

Het enige nadeel aan streaming via Netflix en HBO GO is dat het niet werkt met een buitenlandse provider, zelfs niet als die provider zich binnen de EU bevindt. Als ons schip in België ligt, kan degene die aan boord zit en over voldoende Belgische data beschikt geen Netflix of HBO GO kijken, terwijl er wel voor is betaald, het aantal vrije streams toereikend is en het apparaat is gemachtigd. Ook op wifi op Europese vakantieadressen blijkt het niet te werken. Ja, daar zijn oplossingen voor, in de vorm van het om de tuin leiden met een VPN.

Barricades voor streaming in EU

Maar je neemt een abonnement op dit soort diensten, omdat je of lui bent of weinig tijd hebt of het downloaden en het verzamelen van bestanden niet als hobby hebt en/of wil dat de makers betaald krijgen voor hun werk. Dan past het opwerpen van barricades voor streamingdiensten binnen de EU niet. Zeker niet in een Europese Unie die vrij verkeer van goederen nastreeft.