Inspraak bij het nieuwe BPR

Wie het nieuwe BPR niet wil, kan nu gebruik maken van het recht op inspraak.
Wie het nieuwe BPR niet wil, kan nu gebruik maken van het recht op inspraak.

BPR wijzigt

‘Ingevolge artikel 52, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet, kan eenieder, gedurende 30 dagen vanaf de dag waarop deze bekendmaking is geschied, zijn zienswijze met betrekking tot het onderhavige wijzigingsbesluit ter kennis brengen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, ter attentie van de Afdeling Lucht- en Scheepvaart, Postbus 20901, 2500 EX, Den Haag.’

Recht op inspraak BPR

Jaja, je hebt er recht op! Inspraak bij het vaststellen van regelementen waarmee je beroepsmatig te maken hebt. Dus ben je erop tegen dat een schip in het nieuwe Binnenvaartpolitiereglement (BPR) niet aan de vaart mag deelnemen als de stabiliteit in gevaar wordt gebracht (Art 1.07 lid 2). Of vind je het dragen van een zwemvest een overbodige zaak (Art 1.08)? Ben je tegen het gebruik van een elektronisch handboek voor de marifonie (Art 1.10 lid 5). Vind je dat hele AIS gebeuren maar niks (Art 4.07). Of moet je niks hebben van spudpalen (Art 7.03) en snel varende kleine vaartuigen (Art 8.06)? Klim dan in de pen en schrijf al je frustraties met onderbouwing van je af. Je hebt nu de kans!

Politie mag AIS uitzetten van BPR

Wat trouwens interessant is om te lezen is dat ook in Nederland de politie de AIS mag uitzetten als het politieopdrachten in gevaar brengt (Art 4.07 lid 2.b). En dat het ook verboden is om te kitesurfen met een plank of boot in het BPR gebied (Art 9.05 lid 2), tenzij anders aangegeven. In het huidige BPR staat nog met een plank. Dan zal er vast wel weer een grapjas zijn geweest die een opstaande rand op zijn plank heeft gemaakt en vond dat het daardoor een boot was, waardoor het BPR niet op zijn situatie van toepassing was. Dat beschrijft gelijk het probleem met regelgeving. Hoe meer regelgeving. Hoe meer uitzonderingen mensen kunnen bedenken.

Bijzondere bepalingen BPR

Overigens is hoofdstuk 9 van het BPR sowieso de moeite waard om eens door te nemen. Bijzondere bepalingen omschrijven namelijk vaak het normale gedrag en zijn doorgaans ontstaan, omdat mensen rechten meenden te ontlenen aan het feit dat dingen niet reglementair geregeld zijn.

Besluit wijziging van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement (BPR)

Staalplaten wat kun je ervan maken

Staalplaten, wat maken ze ervan
Staalplaten, wat maken ze ervan

Staalplaten, wat kun je ervan maken?

Het blijft mooi als er in de voortuin van het drijvende ijzeren bedrijf een stapel bont gemerkte staalplaten op de kade ligt. Je kunt er ook zo lekker over fantaseren. Waaraan zullen deze staalplaten hun bijdrage leveren? Aan een schip, brug, speeltoestel of misschien wel aan gevechtsmateriaal.

Dingen van staalplaten maken

Het is te hopen dat de eerste drie bovengenoemde opties de voorkeur van de kopers genieten. Een gaaf schip of een mooie brug kijkt ook zo lekker weg en blije kinderen zijn altijd leuk. Je kunt zulke leuke dingen van staalplaten maken. Maar daarover lijken de meningen de laatste tijd dus behoorlijk verdeeld.

Oké

Oké, oké. Wat doe je ermee?
Oké, oké. Wat doe je ermee?

Oké, Oké

Oké, oké. Wat doe je ermee? Een groen geschilderd oké is veelvuldig te zien op de kaaien in het Churchilldok in Antwerpen. Uiteraard zijn dit soort luikjes bekend uit games, waarachter een spannend voorwerp, munitie of levenselixer verborgen ligt. Dat lijkt me in de realiteit niet van toepassing. Vandaar dus de vraag: Oké, oké. Wat doe je ermee?