Binnenvaart is onzichtbare sector

Ik voel me vooral online stokoud. Daarom zo af een toe een oud en soms geredigeerd stukje in de categorie Tijdmachine.
Oorspronkelijk geschreven op 29 maart 2007

Stremming is vervelend

Een stremming is vervelend als je ervoor ligt, maar vanaf een afstand blijkt het leuk. Zodra er tijd is, zappen we alle zenders af en bekijken hoe collega’s hun verhaal doen. Een gezin dat we kennen, komt uitgebreid in beeld. Het schippersechtpaar vertelt een helder verhaal en pakt goed op het scherm. Levensecht en heel dichtbij. Je wilt bijna zwaaien, maar ontvangt geen respons terug.
Ondertussen prijzen we de dag en de week en het werk dat we toevallig in de zeehavens hebben.

Gelukkig werk in de zeehavens

Als het goed is, mogen de schepen vrijdag weer varen. Dat werd verdorie ook eens tijd na een file van zes dagen op de natte hoofdader van Europa. Meer dan vijfhonderd schepen met een gemiddeld geschat laadvermogen van 2000 ton liggen inmiddels in de wacht.

Straks is binnenvaart weer onzichtbaar

Hoeveel laadvermogen zou dat ongeveer zijn?
1000.000 ton oftewel 1000.000.000 kg oftewel 33334 vrachtwagens, als je uitgaat van een gemiddelde vrachtwagen van 30 ton.
Veel hè?
Maar het is zo vergeten, want straks is de binnenvaart weer onzichtbaar.

Vaarweginformatie via TEN-T

TEN-T gelden financieren vaarweginformatie
TEN-T gelden financieren vaarweginformatie

TEN-T Trans Europese Netwerken Transport

Onze overheid zet het geld voor de Trans Europese Netwerken Transport (TENT-T) in om een site te maken, waarop vaarweggebruikers kunnen aangeven welke informatie zij willen ontvangen over stremmingen die te danken zijn aan achterstallig onderhoud. Vanaf ‘die te danken zijn’ is mijn mening, maar dat terzijde.

Grensoverschrijdende Europese Netwerken

De TEN-T gelden zijn bestemd voor geplande grensoverschrijdende Europese transportwegen. Het doel van TEN-T is bestaande binnenlandse (vaar)wegen over de landsgrenzen te koppelen, zodat er een breed Europees transportnetwerk ontstaat.
TEN-T maakt deel uit van de Trans Europese Netwerken (TEN). Deze netwerken staan overigens behoorlijk hoog op de Europese agenda. En daarvan hoor je weer niks, omdat de stofzuigermaffia en komkommerpolitie het nieuws telkens weten te kapen.
TEN bestaat naast de TEN-T uit de Trans Europese Netwerken Energie (TEN-E) en de Digitale Agenda Europa (DAE).

Digitale agenda europa

De DAE heeft als doel burgers en bedrijven het meeste te laten halen uit digitale technologie. Dit klinkt niet alleen vaag. Het is verschrikkelijk vaag en wazig en soppig. Doelstellingen van deze club zijn begrijpelijke dingen als richtlijnen voor cybercriminaliteit, maar ook bijvoorbeeld het lanceren van grote samenwerkingsverbanden op het gebied van digitale vaardigheden en -banen.

DAE is 2.0-er

De DAE gedraagt zich al jaren als een echte 2.0-er, want de naamswisselingen (ICT PSP, TENe) volgen elkaar sneller dan dat de organisatie iets voor elkaar krijgt. Dat blijkt ook wel uit het feit dat de financiëring van de vaarweginformatie uit het geld voor de vaarwegen is gekomen. Europabreed voorzien in transportinformatie had een prima taak voor de DAE kunnen zijn. Het klinkt bijna als ‘Burgers en bedrijven het meeste te laten halen uit digitale technologie‘.

Sluis Eefde maakt belang Twentekanaal pijnlijk duidelijk

Vallende sluisdeur
In Eefde valt een sluisdeur naar beneden.
Raar?
Het is gebeurd.

Eefde is logistiek drama
Dat er een sluisdeur van 90 ton naar beneden duvelt is pislink. De situatie was direct gevaarlijk voor de mensen en schepen die er onderdoor varen en is op de langere termijn een logistiek drama.
Dat logistieke drama is omvangrijk, want sluis Eefde is namelijk de maritieme toegangspoort naar het Twente kanaal en dus het Twentse achterland. Het Twentse achterland kent geen alternatieve vaarweg. Over het doortrekken van het Twentekanaal naar het Mittellandkanaal wordt al jaren gefilosofeerd en de tweede sluis bij Eefde bevindt zich helaas in hetzelfde stadium. Dat is jammer, want het zijn niet de minste bedrijven die zich in de nabijheid van het doodlopende Twentekanaal hebben gevestigd. Het gaat om namen als: Akzo, Grolsch, Forfarmer in Lochem, Container Terminal Twente en Twence.

Gezamenlijk onderhoud Twentekanaal doen
Opmerkelijk is dat begin deze maand op RTV oost een bericht verscheen over het Twentekanaal. Dat bericht meldde dat aanpalende gemeentes gaan samenwerken en zo een van de grootste binnenhavens van Nederland vormen. Ze gaan gezamenlijk het onderhoud aan het Twentekanaal doen. Het is te hopen dat ze niet ‘de kat in de zak hebben gekocht’. Toch lijkt het helaas daarop te wijzen, want RWS vertelt bij de NOS dat ze niet weten wie als laatste aan de sluisdeur heeft gewerkt. In een maatschappij waarin kwaliteit op papier geleverd moet worden is dat ronduit een vreemde uitspraak. Ook deelt RWS mee dat ze niet aan repareren denken voordat de oorzaak bekend is. Een onderzoek naar een oorzaak zonder direct oproepbare gegevens kost tijd, vaak veel tijd. Je zal er maar liggen of gevestigd zijn.

Economisch- en logistiek belang Twente kanaal
Het enige waarop de betrokkenen nu nog kunnen hopen is dat het drama van Eefde niet model staat voor alle Nederlandse sluizen met hefdeuren en dat de ontstane situatie de besluitvorming rondom het kanaal positief beïnvloedt. Het economische- en logistieke belang van een functioneel vaarwegennet is immers pijnlijk duidelijk geworden.